Aida Zimní vrch

DKK A/A

Výborná, CAC

ZV - I. cena, ZVP - I. cena, PZ - I. cena, LZ - I. cena, VZ - I. cena, nos 4

(VJP I.Prize, HZP I. Prize, Special water work I. Prize, Forest exams I. Prize, VGP I. Prize)